Zazen

Zazen i templet Yujo Nyusanji
”Jag vet att Zazen är svårt. Men när den praktiseras dagligen är den mycket effektiv för att utvidga medvetandet och utveckla intuitionen. 
Zazen frigör inte bara stor energi, det är också en ställning som leder till uppvaknande. Under utövandet ska man inte försöka nå något. Utan objekt är det bara koncentration på hållningen, andningen och sinnets attityd.”
Zenmästare Taisen Deshimaru
Zazenhållningen
I zazen sitter en i mitten av zafu (rund kudde) och korsar benen i lotus eller halvlotus. Om detta inte är möjligt och benen bara är korsade, bör knäna ändå tryckas mot marken. Bäckenet ska lutas framåt i höjd med den femte ländkotan. Ryggen är upprätt, nacken är   sträckt och hakan dras försiktigt inåt. Näsan är lodrätt i liv med naveln, knäna trycker ned jorden och toppen av huvudet trycker upp  himlen.
zazen-zen-rinnou-net
Vänsterhanden vilar i den högra med handflatorna uppåt och tummarna möts i en rak linje. Tillsammans bildar de en vacker mudra, en öppen oval. Händerna vilar på fötterna, handkanterna är i kontakt med buken. Axlarna är avslappnade och armarna är placerade så att de är lätt skilda från kroppen. Munnen är stängd och tungans spets placerad mot den övre tandraden. Ögonen är öppna. Blicken är sänkt och placerad i ungefär 45 graders vinkel på marken framför, utan att fokusera på något särskilt.
Andning
Under zazen fokuserar vi på hållningen och andningen. Zenandning är som inget annat: Den är mycket gammal och kallas ”Anapanasati” på sanskrit. En korrekt hållning är en förutsättning för att uppnå zen-andningen.  Målet är framförallt att skapa en långsam, kraftfull och naturlig rytm som bygger på en mjuk, lång och djup utandning. Luften släpps ut långsamt och tyst genom näsan, medan utandningens tryck sjunker ner i magen. I slutet av utandningen sker inandningen på ett naturligt sätt och lungorna fylls på nytt med luft. Mästarna jämför zenandningen med en kos som råmar eller med utandningen hos ett barn som gråter så fort det föds.
Sinnets attityd
När vi sitter i zazen låter vi våra tankarna och mentala bilder från det omedvetna att passera som moln på himlen. Vi försöker inte stoppa eller motsätta oss dem, men vi underhåller inte heller tankar och klamrar oss inte fast vid mentala bilder. Likt en spegelbild passerar det undermedvetnas uttryck, om och om igen, tills de försvinner. När vi kommer till det djupa omedvetna, bortom det normala tänkandet (hishiryo), upplever vi sann renhet.
Sinnets uppvaknande följer naturligt av en djup koncentration på hållningen och andningen. Det möjliggör en kontroll av den mentala aktiviteten genom en förbättrad cirkulationen i hjärnan. Under zazen vilar hjärnbarken och det medvetna tänkandet. Blodet strömmar till de djupa lagren av hjärnan som när de får bättre tillströmning vaknar upp ur en halvsömn. Det skapar välbefinnande, och lugn och ro.  Även i ett vaket tillstånd produceras alfa och theta vågor, samma hjärnvågor som uppstår i djupsömn (se studier som utförts vid universitetet i Komazawa i Japan).
Mästare Deshimaru
”Zen är mycket enkelt och samtidigt mycket svårt att förstå.
Det är en fråga om ansträngning och upprepning – precis som i livet.
Om du bara sitter, utan mål eller vinstintresse, om din hållning, andning och sinnesattityd är i harmoni, förstår du sann Zen, du förstår Buddha-naturen.”
Ango 2022